Nasz dział „Diagnostyka rolno-spożywcza” oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do analizy i kontroli bezpieczeństwa surowców żywnościowych, produktów spożywczych i próbek środowiskowych.

Oferujemy doskonałą obsługę, produkty wysokiej jakości, zapewniające wiarygodne wyniki przy użyciu najnowszych technologii obecnych na rynku.


WRÓĆ DO PRZEGLĄDU