Nasza historia

Noack International został założony w 1980 roku w Szwajcarii przez Dietera Noack, który wcześniej zajmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży i marketingu na rynek Europy Wschodniej w Hoffmann La Roche w Wiedniu. Miał on pod swoją pieczą cały dział witamin i dodatkowych paszowych w Hoffmann La Roche, sprzedawanych do sektora paszowego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
W tym czasie Noack zajmował się wyłącznie sprzedażą dodatków paszowych i angażował na dużą skalę w handel barterowy z krajami Europy Środkowo – Wschodniej .

Wkrótce po założeniu firmy do Noack dołączył Mr. Herbert Völkerer i otworzył biuro w Austrii, z którego rozpoczęto obsługę rynku wschodnioeuropejskiego.

Noack originally started as a trading company, developed soon into a technical marketing company and based their business on exclusive distribution agreements for the a.m. countries (Central East Europe).

Noack rozpoczyna działalność handlową w obszarze produktów diagnostycznych, które stają się uzupełnieniem działalności biznesowej dotyczącej dodatków paszowych, inhibitorów pleśni i deaktywatorów toksyn. Diagnostyka, w której Noack zaczął się rozwijać poprzez sektor paszowy wkrótce rozwinęła się w kierunku zastosowań w branży żywnościowej.

Między 1989 i 1992 Noack zakłada kolejne spółki prawa lokalnego i biura przedstawicielskie.

Oddziały:

  • Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja

Biura przedstawicielskie:

  • Słowenia i Chorwacja

Noack rozpoczyna działalność w branży produktów weterynaryjnych. Noack zostaje wyłącznym dystrybutorem MSD na wszystkich rynkach i powiększa swoje produktowe portfolio o kolejnych dostawców. Głównie dzięki połączeniu spółek (1997) filii Merck & Co. (MSD AgVet) i Sanofi-Aventis (Rhône-Mérieux) zajmującymi się zdrowiem zwierząt, stopniowo zaprzestaje działalności w branży weterynaryjnej na wszystkich swoich rynkach zbytu, za wyjątkiem Bułgarii, gdzie nadal sprzedaje ograniczoną paletę produktów Andersen SA.

Noack rozpoczyna działania w obszarze diagnostyki weterynaryjnej, rozpoczynając dystrybucję produktów od hiszpańskiego producenta Ingenasa. Obecnie jednostki diagnostyki weterynaryjnej ze swoją szeroką paletą produktów odgrywają bardzo ważną rolę w modelu biznesowym Noack.

Noack rozpoczyna działalność ze Sprzętem Analitycznym w Polsce, przede wszystkim w obrębie przemysłu mleczarskiego (analizy płynów), odpowiadając na potrzebę przedsięwzięć diagnostycznych na polskim rynku.

Głównie z powodów logistycznych Noack decyduje się zmienić prawny status  swojego Biura przedstawicielskiego w Chorwacji na Spółkę prawa lokalnego.

Noack decyduje się bardziej zaangażować w rynek rosyjski. Z powodów strategicznych zakłada nową firmę w Wiedniu  – w tym czasie z partnerem z Rosji – która staje się firmą-matką (100%) nowo utworzonej spółki-córki (SAFEED) w Moskwie.

W celu uzyskania lepszego wejścia na były rynek jugosłowiański NOACK decyduje się na utworzenie własnego biura przedstawicielskiego i powołuje do życia NOACK South-East z siedzibą w Novi Sad.

Od roku 2009 skupiamy wysiłki na konsolidacji naszych obecnych rynków, wzmacniając naszą pozycję koncentrujemy się przede wszystkim na pozyskiwaniu i dostarczaniu naszym klientom najnowszych technologii i rozwiązań dotyczących przemysłu hodowli zwierząt i dodatków paszowych.

Od samego początku nasza siedziba w Wiedniu w Austrii sprawuje pieczę nad scentralizowanymi zakupami, zabezpiecza finansowo całą grupę i dostarcza wsparcie w zakresie zarządzania, marketingu oraz pomocy technicznej dla wszystkich spółek – córek. Ponadto Noack w Wiedniu jest partnerem handlowym dla naszych dostawców z całego terytorium i z tego też względu zwraca szczególną uwagę na planowanie strategiczne i rozwój biznesowy.

Obecnie nasza grupa zatrudnia ponad 120 osób z wyższym wykształceniem, którzy dążą do tego by być profesjonalnym partnerem dla naszych klientów i zapewniają im optymalne rozwiązania dla ich potrzeb.