O GRUPIE NOACK

Założona w 1980 roku, firma NOACK swoją działalność koncentruje na dostarczaniu wysokiej jakości innowacyjnych produktów, najnowszych technologii oraz rozwiązań dedykowanych przemysłowi spożywczemu oraz hodowli zwierzęcej.

Będąc partnerem wiodących światowych producentów aktywnym w całym regionie krajów Europy środkowo-wschodniej, NOACK zaopatruje klientów w rozwiązania ściśle dopasowane do ich potrzeb w obszarze

Pasz Zwierzęcych, Diagnostyki Rolno-Spożywczej, Diagnostyki Weterynaryjnej & Analizy Instrumentalnej 

tym samym wnosząc wkład we wspieranie wysokich standardów w żywieniu zwierząt & bezpieczeństwie żywności.

Aktualności