OPIS PRODUKTU

Podczas fermentacji, cukry otrzymane w procesie zacierania, zostaną wykorzystane przez drożdze do produkcji etanolu. Do tych cukrów zaliczamy uzyskane w brzeczce maltozę, glukozę, fruktozę i maltotriozę. Analiza zawartości pozostałości cukrów fermentujących pozwala określić koniec fermentacji i ewentualny dodatek cukru w fasie drugiej fermentacji. Kontrola zawartości cukrów fermentujących jest również bardzo dobrym parametrem do określenia potencjału fermentacyjnego brzeczki, a tym samym potencjalnej zawartości alkoholu w piwie.

Zasada oznaczania:

Cukry obecne w próbce określa się metodą enzymatyczną. Reakcja redoks jest odczytywana w punkcie końcowym przy długości fali 366 nm, a wartość absorbancji jest wprost proporcjonalna do stężenia cukrów ulegających fermentacji w próbce.

Czas testu: 6 minut


Formularz kontaktowy - kliknij, aby otworzyć

  Please confirm that you are not a robot to prevent spam form submission.

  [recaptcha]

  Jeśli naciśniesz [WYŚLIJ], Twoje dane zostaną zapisane i przetworzone elektronicznie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

  (*) ... wszystkie pola są obowiązkowe | Uwaga: kopia tej wiadomości zostanie wysłana na Twój adres e-mail w celu archiwizacji.

  INNE PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ CIĘ INTERESOWAĆ  KRAJE LICENCJONOWANE

  Posiadamy licencję na dystrybucję tego produktu w następujących krajach

   Austria
   Bułgaria
   Chorwacja
   Polska
   Republika Czeska
   Rumunia
   Serbia
   Słowacja
   Słowenia
   Węgry