Dział Diagnostyki Weterynaryjnej w NOACK zapewnia klientom kompleksową gamę systemów testowych do wykrywania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich i domowych.

Obecnie NOACK jest w stanie dostarczyć narzędzia do wykrywania większości chorób umieszczonych w wykazie, w tym rosnącej liczby chorób pojawiających się na liście, chorób niewymienionych na liście, mających wpływ na produkcję zwierzęcą oraz chorób zwierząt o potencjale odzwierzęcym.

Współpraca ze znanymi międzynarodowymi producentami diagnostyki weterynaryjnej pozwala NOACK obsługiwać laboratoria państwowe, prywatne laboratoria, instytucje badawcze w dziedzinie weterynarii i uniwersytety oferując  najnowocześniejsze produkty oparte na technikach ELISA i PCR, odczynnikach do technik serologicznych, panelach z odczynnikami do genotypowania do poprawy jakości stada hodowlanego oraz różnorodny sprzęt laboratoryjny.

Nasz zespół zapewnia najlepsze wsparcie dla weterynarzy, biologów, biotechnologów i technologów żywności w ich pracy w laboratorium i w terenie.

PRODUKTY ZNALEZIONE W NASTĘPUJĄCYCH PODKATEGORIACH