CertaBlue: szybka mikrobiologia dla każdego laboratorium

NOACK we współpracy z CertaBlue oferuje system wykrywania drobnoustrojów nowej generacji. Zakres testowy obejmuje kompleksowy pakiet testów dla różnych segmentów rynku, zarówno dla nutraceutyków, żywności, nabiału, napojów, kosmetyków i zastosowań farmaceutycznych.

System CertaBlue umożliwia szybkie testowanie skażenia mikrobiologicznego surowców, krytycznych punktów kontroli i produktów gotowych. Wysoce czułe czujniki wykrywające CertaBlue opierają się na identyfikacji kilku procesów metabolicznych zachodzących w rosnącym organizmie, a zatem powodujących zmianę koloru.

  • System CertaBlue oferuje:

  • Uproszczone procedury testowe
  • Kompaktowa, niezawodna konstrukcja bez ruchomych części
  • Gotowe do użycia fiolki testowe, w tym pożywki wzrostowe i czujnik CertaBlue
  • Pozwala uruchomić nieograniczoną liczbę próbek
  • Szybkie wyniki w ciągu godzin zamiast dni
  • Wykrywanie w czasie rzeczywistym oraz wczesne ostrzeganie podczas korzystania z

CertaBlue AutoScanner

  • Wyższa wydajność dzięki bezpieczniejszym i szybszym wynikom
  • System modułowy na 40 próbek (z możliwością rozszerzenia do 10 modułów)
  • Podwójnie zintegrowane inkubatory z regulowaną temperaturą od 10 do 80 ° C.
Więcej informacji o poszczególnych fiolkach testowych

.

Więcej informacji o AutoScanner i oprogramowaniu

Czujniki CertaBlue są przepuszczalne tylko dla gazów.